Naar inhoud

Openingsuren & contact

Sociale economie (op afspraak)

adres
Torhoutsesteenweg 198400 Oostende
tel.
0471 38 97 13
e-mail
wouter@perspectiefwerkt.be

een verzameling van initiatieven

De sociale economie is in de praktijk een bonte verzameling van initiatieven, omschreven als werkvormen, waaronder beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, adviesbureaus, de startcentra, invoegbedrijven, kringloopcentra, activiteitencoöperaties, lokale diensteneconomie ( vroegere buurt -en nabijheidsdiensten), coöperatieve bedrijven en organisaties (bv invoegbedrijven).

Ook vanuit lokale besturen (OCMW) of vanuit welzijnsorganisaties worden er in het kader van inclusie en herinschakeling initiatieven opgezet in het kader van tewerkstelling. Veelal wordt er ook tewerkstelling gecreëerd binnen het kader van de sociale economiewerkvormen.

Sociale economie is een verzameling van vijf verschillende werrkvormen: maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen, lokale diensteneconomie, coöperaties en Starterslabo.

  • De lokale diensteneconomie zijn initiatieven die inspelen op een lokale nood van een gemeentebestuur en daarbij aanvullend zijn op bestaande dienstverlening. Binnen de lokale diensten economie kan een werknemer gedurende vijf jaar een inschakelingstraject volgen om zich voor te bereiden op een job binnen de reguliere economie
  • Maatwerkbedrijven: Sinds 1 april 2015 werden de beschutte en sociale werkplaatsen samengebracht binnen één decreet, namelijk het maatwerkdecreet. Maatwerkbedrijven bieden personen met een psychosociale problematiek of arbeidshandicap volwaardig werk aan. Zij staan in voor een intensieve persoonlijke begeleiding op de werkvloer. Doorstroom naar een reguliere job is wenselijk, maar voor vele werknemers niet altijd haalbaar. 
  • Het maatwerkdecreet voorziet mogelijkheden voor reguliere ondernemingen om een maatwerkafdeling binnen hun bedrijf uit te bouwen.
  • Een coöperatie is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. Een coöperatie voert een (economische) activiteit uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalsvennootschap wordt die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren.
  • De Vlaamse Activiteitencoöperatie Starterslabo begeleidt in elke Vlaamse provincie mensen die hun ondernemersdroom willen realiseren en daarin ondersteuning zoeken door middel van coaching, training en aandacht voor persoonlijke groei.

Nauw aansluitend bij de sociale economie is arbeidszorg. Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. De medewerkers binnen arbeidszorg werken met een vrijwilligersovereenkomst en ontvangen een onkostenvergoeding. Via intense coaching en attitudetraining worden diverse arbeidsvaardigheden geoefend.

Sociale economie zorgt voor winst :

Winst voor... de economie 
De sociale economie is geen speeltuin voor idealisten, maar een reële vorm van waardegedreven ondernemen - al twee eeuwen lang.

Winst voor... de werknemers

Winst voor... de werknemers
De sociale economie zorgt voor werk op maat van mensen.

Winst voor... de klant

Winst voor... de klant 
De sociale economie levert kwaliteitsvolle producten en diensten: van strijk- en poetsdiensten tot lekkere biologische producten, rechtstreeks van de boerderij.

Winst voor... het bedrijfsleven

Winst voor... het bedrijfsleven
De sociale economie is een interessante businesspartner voor de reguliere economie. Heel wat bedrijven besteden een deel van hun activiteiten uit aan de sociale economie, die garant staat voor kwaliteit op maat.

Winst voor... de sociale zekerheid

Winst voor... de sociale zekerheid
Langdurig werklozen inschakelen in een economische activiteit maakt van hen een waardevolle schakel in onze samenleving.

Winst voor... de maatschappij

Winst voor... de maatschappij
De sociale economie biedt oplossingen voor reële noden in onze maatschappij.

Winst voor... de onderneming

Winst voor... de onderneming 
Een sociale economieonderneming moet ook financiële winst maken, die niet in de eerste plaats naar de aandeelhouders gaat, maar opnieuw wordt geïnvesteerd in duurzame tewerkstelling.

Winst voor... de overheid

Winst voor... de overheid
De sociale economie voert een aantal cruciale taken uit zoals seniorenzorg, kinderopvang en buurtzorg. Zo worden maatschappelijke behoeften op een efficiënte en goedkope manier ingevuld

 

Meer info

(bron socialeeconomie.be)

Stad Gistel Gemeente Ichtegem Gemeente Bredene Stad Oudenburg Stad Oostende Gemeente Middelkerke Gemeente De Haan